Czyszczenie hydrodynamiczne kanalizacji

Czyszczenie kanalizacji metodą hydrodynamiczną

Czyszczenie i udrażnianie kanalizacji metodą hydrodynamiczną polega na wypłukiwaniu wodą pod wysokim ciśnieniem nieczystości, znajdujących się w kanalizacji. Ze zbiornika na aucie, pod wysokim ciśnieniem dochodzącym do 150 Bar wytwarzanym przez pompę zamontowaną na specjalistycznym samochodzie, woda tłoczona jest przez wąż gumowy do specjalnej głowicy. Z głowicy wypływają silne strumienie wody skierowane na ścianki kanału, powodując odrywanie się zanieczyszczeń od powierzchni kanału i przemieszczanie ich do studni rewizyjnej, skąd są wybierane ręcznie. 

Możliwość regulacji ciśnienia wody oraz doboru odpowiedniej głowicy pozwala na usunięcie wszelkich zanieczyszczeń z wewnętrznej powierzchni rurociągu lub wycięcie korzeni zarastających kanał. Dlatego czyszczenie hydrodynamiczne kanalizacji jest tak skuteczne.

Zastosowaniem metody hydrodynamicznej jest czyszczenie:

  • kanalizacji deszczowej
  • kanalizacji sanitarnej, zanieczyszczonej osadami ziemnymi i tłuszczowymi 
  • przyłączy
  • rurociągów
  • wpustów ulicznych i przykanalików
  • studni rewizyjnych