Instalacje Centralnej Ciepłej Wody Użytkowej

System instalacji ciepłej wody użytkowej

Szanowni Państwo,

każdy z nas obserwuje zachodzące negatywne zmiany w naszym otoczeniu.

Miasto Kraków jest przodownikiem i prekursorem we wdrażaniu programów mających na celu ochronę środowiska. Jednym z kluczowych jej elementów jest powietrze. Dzięki likwidacji pieców na paliwo stałe, małych kotłowni, wpinaniu całych osiedli do systemu Centralnej Ciepłej Wody Użytkowej  przez MPEC; możemy w Krakowie oddychać czystszym powietrzem.

Od 2016 roku podłączamy do systemu centralnej ciepłej wody użytkowej w Krakowie kilkanaście budynków mieszkalnych rocznie, posiadamy w tym zakresie bardzo duże doświadczenie.

Dla mieszkańców najważniejszymi aspektami jest bezpieczeństwo i wygoda. Ponieważ centralna ciepła woda użytkowa podgrzewana jest poza mieszkaniem, to poprzez demontaż piecyków gazowych likwidujemy zagrożenie zatrucia tlenkiem węgla bądź wybuchu gazu. Eliminując elektryczne bojlery chronimy lokatorów przed groźbą porażenia prądem. Brak urządzeń grzewczych w mieszkaniu to także brak konieczności napraw i corocznego serwisowania.

Centralna Ciepła Woda Użytkowa to także ekologia i ekonomia. Ciepło sieciowe przygotowywane jest przez ciepłownie wyposażone w najnowocześniejsze systemy filtrów i dopalania paliwa. Dzięki temu do atmosfery dostają się minimalne ilości zanieczyszczeń a zbiorczy system, nowoczesność pieców, hurtowy zakup paliwa powoduje niską cenę podgrzania wody.

Sposoby doprowadzenia instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej do mieszkań

Centralna ciepła woda użytkowa przygotowywana jest w pomieszczeniu wymiennikowni, które najczęściej jest zlokalizowane w poziomie piwnic. Woda o wysokiej temperaturze z sieci MPEC-u jest dostosowywana do wartości użytkowej i poprzez instalację poziomów w piwnicach i pionów dostarczana do mieszkańców.

Istnieją trzy sposoby doprowadzenia instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej do mieszkań w istniejących budynkach wielorodzinnych:

Metoda klatkowa

Piony centralnej ciepłej wody użytkowej prowadzone są po klatce schodowej. Większość prac jest prowadzona poza mieszkaniami. Skrzynka z licznikiem umieszczona jest w pobliżu drzwi wejściowych do mieszkania. Do niej doprowadzona jest cyrkulacja. Do mieszkania pracownicy wchodzą na 2-3 godziny, aby doprowadzić jedną rurę w miejsce zdemontowanego piecyka gazowego.

ZALETY – większość prac prowadzona na klatce, możliwość wykonania zabudowy, w której będzie można schować większość instalacji znajdujących się na klatce schodowej.

WADY – ciepła woda pojawi się w “kranie” po kilkunastu sekundach.

Metoda prowadzenia przez przewody spalinowe

Piony centralnej ciepłej wody użytkowej usytuowane są w przewodzie spalinowym. W każdym mieszkaniu wycinana jest w przewodzie spalinowym wnęka, w której zamontowany jest trójnik, filtr, licznik, a całość zamknięta jest za drzwiczkami rewizyjnymi. Rura z ciepłą wodą doprowadzana jest w miejsce demontowanego piecyka gazowego.

ZALETY – ciepła woda pojawia się w kilka sekund.

WADY – zgodę na takie rozwiązanie muszą wyrazić wszyscy mieszkańcy pionu, konieczność rozkucia przewodu spalinowego i montażu drzwiczek – co może wiązać się z remontem pomieszczenia. Prace prowadzone są w mieszkaniach i wymagają obecności przez dwa dni wszystkich mieszkańców.

Metoda szachtowa – (o ile istnieje taki szacht w łazience)

Piony centralnej ciepłej wody użytkowej prowadzone są w szachcie technicznym. W każdym mieszkaniu rozbierana jest ścianka/zabudowa aby mieć dostęp do szachtu. Tam zlokalizowane są trójniki, filtr, licznik. Często istnieje możliwość wpięcia się do istniejącej rury z ciepłą wodą, dzięki czemu nie ma konieczności prowadzenia instalacji po wierzchu. W nowej zabudowie szachtu montowane są drzwiczki rewizyjne.

ZALETY – ciepła woda pojawia się w kilka sekund, istnieje możliwość równoczesnej wymiany pionów kanalizacji i zimnej wody.

WADY – zgodę na takie rozwiązanie muszą wyrazić wszyscy mieszkańcy pionu, konieczność demontażu zabudowy szachtu i montażu drzwiczek – co może wiązać się z remontem pomieszczenia, prace prowadzone są w mieszkaniach i wymagają obecności przez dwa dni wszystkich mieszkańców, a w przypadku wymiany wszystkich pionów ten czas ulega wydłużeniu.

Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej o zakresie naszych prac już dzisiaj. Opdowiemy na każde twoje pytanie dotyczące instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej.