Instalacje Centralnej Ciepłej Wody Użytkowej

System instalacji ciepłej wody użytkowej (instalacja CWU)

Szanowni Państwo,

każdy z nas obserwuje zachodzące negatywne zmiany w naszym otoczeniu.

Miasto Kraków jest przodownikiem i prekursorem we wdrażaniu programów mających na celu ochronę środowiska. Jednym z kluczowych jej elementów jest powietrze. Dzięki likwidacji pieców na paliwo stałe, małych kotłowni, wpinaniu całych osiedli do systemu Centralnej Ciepłej Wody Użytkowej  przez MPEC; możemy w Krakowie oddychać czystszym powietrzem.

Od 2016 roku podłączamy do systemu centralnej ciepłej wody użytkowej(instalacje CWU) w Krakowie kilkanaście budynków mieszkalnych rocznie, posiadamy w tym zakresie bardzo duże doświadczenie.

Dla mieszkańców najważniejszymi aspektami jest bezpieczeństwo i wygoda. Ponieważ centralna ciepła woda użytkowa podgrzewana jest poza mieszkaniem, to poprzez demontaż piecyków gazowych likwidujemy zagrożenie zatrucia tlenkiem węgla bądź wybuchu gazu. Eliminując elektryczne bojlery chronimy lokatorów przed groźbą porażenia prądem. Brak urządzeń grzewczych w mieszkaniu to także brak konieczności napraw i corocznego serwisowania.

Centralna Ciepła Woda Użytkowa to także ekologia i ekonomia. Ciepło sieciowe przygotowywane jest przez ciepłownie wyposażone w najnowocześniejsze systemy filtrów i dopalania paliwa. Dzięki temu do atmosfery dostają się minimalne ilości zanieczyszczeń a zbiorczy system, nowoczesność pieców, hurtowy zakup paliwa powoduje niską cenę podgrzania wody.

Sposoby doprowadzenia instalacji CWU do mieszkań

Centralna ciepła woda użytkowa przygotowywana jest w pomieszczeniu wymiennikowni, które najczęściej jest zlokalizowane w poziomie piwnic. Woda o wysokiej temperaturze z sieci MPEC-u jest dostosowywana do wartości użytkowej i poprzez instalację poziomów w piwnicach i pionów dostarczana do mieszkańców.

Jak instalacja CWU doprowadzana jest do mieszkań?

Centralną ciepłą wodę użytkową zazwyczaj przygotowuje się w pomieszczeniach zlokalizowanych na poziomie piwnic. Gorąca woda dostarczana z sieci Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej ulega dostosowaniu do wartości użytkowej a następnie z wykorzystaniem instalacji poziomych w piwnicach oraz pionów trafia do lokatorów.

Istnieją trzy sposoby doprowadzenia instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej do mieszkań w istniejących budynkach wielorodzinnych:

  1. Klatkowa – Piony ciepłej wody zostają poprowadzone po klatce schodowej. Dzięki temu znaczna większość prac odbywa się poza prywatnymi mieszkaniami. Skrzynkę, w której zamknięty jest licznik umieszcza się nieopodal drzwi wejściowych do każdego z mieszkań. To do niej doprowadza się cyrkulację. Praca w mieszkaniu zajmuje od dwóch do trzech godzin i polega na doprowadzeniu jednej rury w miejsce usuniętego pieca gazowego. Przy tej metodzie znaczną część instalacji CWU można ukryć wykonując specjalną zabudowę. Mówiąc o wadach należy wspomnieć o opóźnieniu z jakim ciepła woda pojawia się w kranie (wynosi ono kilkanaście sekund).
  2. Prowadzenia przez przewody spalinowe – piony wody ciepłej sytuuje się wewnątrz przewodu spalinowego. Wymaga to wycięcia w przewodzie spalinowym w każdym mieszkaniu z osobna wnęki, do której montuje się licznik, trójnik oraz filtr. Następnie wszystkie te elementy są zamykane przy użyciu drzwiczek rewizyjnych. Rura doprowadzająca ciepłą wodę trafia w miejsce usuniętego wcześniej pieca gazowego. Może być to trudne do zastosowania rozwiązanie z uwagi na konieczność dostępności we wszystkich mieszkaniach lokatorów przez dwa dni.
  3. Szachtowa – piony ciepłej wody zostają poprowadzone w szachcie technicznym. Najpierw w każdym z mieszkań następuje rozbiórka ścianki lub zabudowy, w celu uzyskania dostępu do szachtu, gdzie znajdują się: licznik, trójniki i filtr. Zazwyczaj możliwe jest wpięcie się do rury, która już istnieje co sprawia, że nie ma potrzeby podprowadzania instalacji CWU na wierzchu. Na koniec montuje się rewizyjne drzwiczki ułatwiające w przyszłości dostęp do szachtu. Tak jak w metodzie drugiej, tak i tutaj występuje konieczność obecności wszystkich mieszkańców przez 2 dni.

Metoda klatkowa

Piony centralnej ciepłej wody użytkowej prowadzone są po klatce schodowej. Większość prac jest prowadzona poza mieszkaniami. Skrzynka z licznikiem umieszczona jest w pobliżu drzwi wejściowych do mieszkania. Do niej doprowadzona jest cyrkulacja. Do mieszkania pracownicy wchodzą na 2-3 godziny, aby doprowadzić jedną rurę w miejsce zdemontowanego piecyka gazowego.

ZALETY – większość prac prowadzona na klatce, możliwość wykonania zabudowy, w której będzie można schować większość instalacji CWU znajdujących się na klatce schodowej.

WADY – ciepła woda pojawi się w „kranie” po kilkunastu sekundach.

Metoda prowadzenia przez przewody spalinowe

Piony centralnej ciepłej wody użytkowej usytuowane są w przewodzie spalinowym. W każdym mieszkaniu wycinana jest w przewodzie spalinowym wnęka, w której zamontowany jest trójnik, filtr, licznik, a całość zamknięta jest za drzwiczkami rewizyjnymi. Rura z ciepłą wodą doprowadzana jest w miejsce demontowanego piecyka gazowego.

ZALETY – ciepła woda pojawia się w kilka sekund.

WADY – zgodę na takie rozwiązanie muszą wyrazić wszyscy mieszkańcy pionu, konieczność rozkucia przewodu spalinowego i montażu drzwiczek – co może wiązać się z remontem pomieszczenia. Prace prowadzone są w mieszkaniach i wymagają obecności przez dwa dni wszystkich mieszkańców.

Metoda szachtowa – (o ile istnieje taki szacht w łazience)

Piony centralnej ciepłej wody użytkowej prowadzone są w szachcie technicznym. W każdym mieszkaniu rozbierana jest ścianka/zabudowa aby mieć dostęp do szachtu. Tam zlokalizowane są trójniki, filtr, licznik. Często istnieje możliwość wpięcia się do istniejącej rury z ciepłą wodą, dzięki czemu nie ma konieczności prowadzenia instalacji CWU po wierzchu. W nowej zabudowie szachtu montowane są drzwiczki rewizyjne.

ZALETY – ciepła woda pojawia się w kilka sekund, istnieje możliwość równoczesnej wymiany pionów kanalizacji i zimnej wody.

WADY – zgodę na takie rozwiązanie muszą wyrazić wszyscy mieszkańcy pionu, konieczność demontażu zabudowy szachtu i montażu drzwiczek – co może wiązać się z remontem pomieszczenia, prace prowadzone są w mieszkaniach i wymagają obecności przez dwa dni wszystkich mieszkańców, a w przypadku wymiany wszystkich pionów ten czas ulega wydłużeniu.

Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej o zakresie naszych prac już dzisiaj. Opdowiemy na każde twoje pytanie dotyczące instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej.