Instalacje przeciwpożarowe

Systemy przeciwpożarowe pełnią kluczową rolę, jeśli chodzi o bezpieczeństwo w budynku biurowym, domu czy w biurowcach. To od sprawności instalacji przeciwpożarowej zależy to czy będziemy mogli spełniać wszystkie warunki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz, czy nasi pracownicy będą mogli czuć się bezpiecznie, wykonując powierzone im zadania. Ochrona przeciwpożarowa, to także zabezpieczenie dla właściciela firmy – dzięki niej dobytek firmy w postaci sprzętów, budynków etc. będzie zabezpieczony i na wypadek wszelkich awarii zostanie rozpoczęta i schematycznie przeprowadzona odpowiednia procedura, zmierzająca do ochrony ludzi oraz mienia.

Dlaczego warto zadbać o system przeciwpożarowy w swojej firmie?

W każdym obiekcie, przeznaczonym do pracy czy do codziennego życia istnieje ryzyko wystąpienia pożaru. Do pożarów dochodzi często ze względu na zwarcie instalacji elektrycznej, problem z instalacją gazową czy też z powodów zaniedbań ze strony innych osób. Dbając o sprawnie działającą instalację przeciwpożarową możemy zminimalizować ryzyko dużych zniszczeń, spowodowanych powyższymi czynnikami. Do ważnych etapów, o które należy zadbać dla bezpieczeństwa przeciwpożarowego należą:

 • wyznaczenie dróg ewakuacyjnych, najlepiej za pomocą odpowiedniego oświetlenia oznaczonych wskazów – dzięki temu w razie wypadku będzie możliwa sprawna ewakuacja osób, przebywających w budynku,
 • system oddymiania dróg ewakuacyjnych – za ich sprawą możliwe będzie bezpieczne wyprowadzenie osób z budynku,
 • usuwanie zadymienia w strefach, które są objęte szczególnym zagrożeniem wybuchu pożaru – zwłaszcza miejsca, w których znajdują się łatwopalne przedmioty, dzięki temu pożar nie będzie się rozprzestrzeniał,
 • wdrożenie systemów, mających na celu zamknięcie ognia,
 • instalacja systemów przeciwpożarowych, których celem będzie, jak najszybsze i jak najskuteczniejsze ugaszenie już zaprószonego ognia.

Rodzaje instalacji przeciwpożarowych, jakie są często stosowane w biurach oraz domach jednorodzinnych.

Istnieje wiele rodzajów instalacji przeciwpożarowych – jednak każda z nich ma jeden cel: ochronę przed ogniem i niebezpieczeństwem, jakie niesie ze sobą jego rozprzestrzenianie się. Do najpopularniejszych modeli instalacji należą:

 • jako pierwsza i najważniejsza to sprawna instalacja hydrantowa – w której przez cały czas znajduje się woda pod wysokim ciśnieniem. Takie rozwiązanie daje możliwość natychmiastowego przystąpienia do gaszenia pożaru. Instalacja hydrantowa w wielorodzinnym budynku wysokościowym to gwarancja  bezpieczeństwa mieszkańców.  Wykonujemy takie instalacje na terenie miasta Kraków i okolic. 
 • instalacje pionowe – są stosowane w miejscach, gdzie istnieje wysokie ryzyko wystąpienia pożarów, szczególnie w miejscach, które są wyposażone w łatwopalne materiały: tekstylia, paliwo etc.
 • system oddymiania oraz wentylacji – są ważnym elementem w budynku, wyposażonym w system przeciwpożarowy, ponieważ umożliwiają, na wypadek pożaru, bezpieczną ewakuację osób, znajdujących się wewnątrz budynku,
 • system sygnalizacji pożaru – również ma ogromne znaczenie dla całej instalacji przeciwpożarowej, ponieważ pozwala szybko zaalarmować odpowiednie osoby o zaprószeniu ognia i podjąć działania, minimalizujące jego rozprzestrzenianie się i szkody, jakie zostaną wyrządzone,
 • gazowe systemy gaśnicze – to bardzo popularne rozwiązanie w wielu biurach czy domach jednorodzinnych, pozwala na szybkie zareagowanie, jednak, co ważne, aby ten rodzaj systemu zadziałał konieczna jest nasza obecność w miejscu pożaru oraz zdolności, umożliwiające bezpieczne ugaszenie ognia,
 • instalacje tryskaczowe – to rozwiązanie, które nie wymaga bezpośredniego zaangażowania osób, przebywających w budynku, ponieważ ciepło w sposób samoistny wyzwala działanie tryskacza – rozpoczyna gaszenie pożaru i informuje właściwą dla biura czy domu jednostkę straży pożarnej,
 • system gaszenia iskier – świetnie sprawdza się we wszelkiego rodzaju pomieszczeniach przemysłowych, gasi iskry, nie doprowadzając tym samym do pożaru a co za tym idzie – strat materialnych i niematerialnych.

Systemy przeciwpożarowe stają się coraz popularniejsze nie tylko ze względu na częstsze wymogi ich zastosowania, ale także z powodu rosnącej świadomości społeczeństwa. Ogień może być niebezpieczny a nawet śmiercionośny. Jeśli chcemy uniknąć negatywnych skutków, jakie niesie ze sobą pożar, to warto jak najbardziej zabezpieczyć się na ewentualność jego wystąpienia.

Oferujemy bardzo wysoką jakość oraz fachową obsługę doradców i sprzedawców.

Zapraszamy do kontaktu i do korzystania z naszych usług!