Przeglądy gazowe w budynkach wielorodzinnych w Krakowie

Coroczne przeglądy gazowe | Kraków i woj. Małopolskie

Instalacja gazowa wymaga szczególnej uwagi. Dzięki systematycznie, corocznie przeprowadzanym kontrolom możemy uchronić dom i jego mieszkańców przed ogromnym niebezpieczeństwem. Nasza firma specjalizuje się w dokonywaniu przeglądów gazowych i świadczy usługi dla domów wielorodzinnych, firm i spółdzielni mieszkaniowych. Dzięki nim użytkownicy lokali mogą być pewni, że instalacje w budynkach są w pełni szczelne, sprawne, a ich codzienne użytkowanie nie stanowi zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Wszystkie przeglądy przeprowadzane są zgodnie z zasadami określonymi przez Ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. Nasi pracownicy to osoby posiadające uprawnienia energetyczne w zakresie dozoru oraz wykwalifikowane w zakresie przeprowadzania kontroli nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych. Przepisy nie wymagają, w jakich miesiącach należy przeprowadzać przeglądy, można je więc zlecać przez cały rok, choć szczególnie zalecane jest dokonywanie kontroli przed okresem jesienno-zimowym oraz przed startem sezonu grzewczego.

Jak przebiega kontrola instalacji gazowej?

W budynkach wspólnotowych, wielorodzinnych oraz lokalach o innym charakterze istnieje obowiązek corocznego dokonywania kontroli instalacji gazowej. Należy pamiętać, że taka kontrola to nie jedynie formalność, a przede wszystkim kwestia bezpieczeństwa. Przeglądy gazowe wykonywane przez naszych specjalistów koncentrują się na sprawdzeniu szczelności instalacji gazowej szczególnie w tych miejscach, w których najczęściej dochodzi do usterek – złącza przewodów, połączenie z gazomierzami i urządzeniami gazowymi. Szczególną uwagę zwracamy na stan techniczny przyłączy instalacyjnych w ścianach budynku. Przewód taki powinien za każdym razem przeprowadzony w rurze osłonowej wypełnionej elastycznym uszczelnieniem.

Ponadto sprawdzamy:

 • dostęp do zaworów i kurków
 • stan aparatów gazowych, prawidłowość ich działania i pomiar tlenku węgla
 • piony i poziomy gazowe
 • szczelność połączeń i kurków
 • odcinki instalacji na poziomie piwnic
 • odcinki instalacji od gazomierzy do urządzeń gazowych
 • stężenie gazu we wnękach na gazomierze

Ważne jest również, aby osoba upoważniona do wykonywania przeglądu gazowego mogła zapoznać się z protokołami z poprzednich lat, dlatego każdorazowo zarządca jest zobligowany do dostarczenia informacji zawartych w tych dokumentach. Dobrze jest również posiadać aktualny projekt instalacji gazowej, co ułatwi specjalistom zlokalizowanie każdego przewodu. Na bieżąco obserwujemy i śledzimy zalecenia oraz wytyczne dotyczące użytkowania elementów należących do instalacji gazowej, dlatego świadczone przez nas usługi są zawsze zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

przeglądy gazowe Kraków

Co zawiera protokół przeglądu instalacji gazowej?

Przegląd instalacji gazowej pozwala na wykrycie wszelkiego rodzaju nieprawidłowości. Niekiedy wymagana jest natychmiastowa interwencja lub długofalowa modernizacja całego systemu grzewczego. W ramach dokonywanego przeglądu każdorazowo sporządzany jest protokół – istotny dokument ukazujący stan faktyczny instalacji gazowej w kontrolowanym budynku. Protokół kontroli instalacji gazowej zawiera między innymi takie informacje jak:

 • data wykonania przeglądu gazowego
 • komentarz końcowy do przeglądu
 • uwagi i zalecenia pokontrolne – czy instalacja nadaje się do użytku, czy powinna przejść modernizację
 • czytelny podpis osoby odpowiedzialnej za kontrolę jakości instalacji wraz z numerem uprawnień budowlanych
 • czytelny podpis właściciela bądź zarządcy lokalu

Przeglądy gazowe w budynkach wielorodzinnych, firmach i spółdzielniach mieszkaniowych dokonywane regularnie gwarantują ochronę przed zniszczeniem i sporym niebezpieczeństwem. Jakiekolwiek usterki bądź uszkodzenia stanowią bezpośrednie zagrożenie. Prawidłowa eksploatacja i dozór nad instalacją gazową w budynku to istotny element zapewniający bezpieczeństwo jej użytkowników. Do przeprowadzania kontroli nasza firma wykorzystuje wyłącznie atestowane i sprawdzone przez nas urządzenia. Zapewniamy bezpieczeństwo i gwarantujemy wysoki stopień profesjonalizmu świadczonych przez nas usług instalacyjnych.