Usługi termowizji w Krakowie

Energooszczędne budynki i pomieszczenia to niższe koszty opłat za energię, ograniczenie spalania i mniejsza emisja zanieczyszczeń. Pomocne w tym mogą być nowe techniki pomiarowe, takie jak termowizja. Kraków i okolice, najbardziej zagrożona smogiem część Polski, szczególnie potrzebuje takich rozwiązań. Mniejsza emisja gazów cieplarnianych powstających w procesach spalania to równocześnie walka z globalnym ociepleniem klimatu i troska o zdrowie nasze i zdrowie przyszłych pokoleń.

Jak działa termowizja?

Kamera termowizyjna pokazuje obiekty widziane w paśmie podczerwieni, czyli różnice w ilości emitowanego promieniowania cieplnego. Termowizja jest stosowana w technice wojskowej np. w noktowizorach i w satelitach szpiegowskich, w medycynie do lokalizacji stanów zapalnych w organizmie człowieka, lecz przede wszystkim w przemyśle i budownictwie. Doświadczony specjalista, operując kamerą termowizyjną o wysokiej rozdzielczości, potrafi precyzyjnie odnaleźć anomalie w rozkładzie temperatur. Wykonane zdjęcie, czyli termogram, diagnozuje stan emisji ciepła przez obiekt i jest pomocne przy eliminacji strat. Izotermy pokazane przy pomocy skali barwnej pozwalają określić dokładną temperaturę danego punktu. Badanie termowizyjne jest zdalne, bezinwazyjne i całkowicie bezpieczne dla ludzi i zwierząt.

Jakie korzyści dają usługi termowizji?

Przy pomocy kamery termowizyjnej można m.in. sprawdzić dokładność wykonania termoizolacji budynku, zlokalizować tzw. mostki cieplne i miejsca nadmiernej utraty ciepła. Opłaty za ogrzewanie to przecież główna pozycja w kosztach eksploatacji domu lub mieszkania. Termogram może pomóc w planowanym dociepleniu budynku. Kamera termowizyjna pozwala na lokalizację wycieków z instalacji centralnego ogrzewania i instalacji wodno-kanalizacyjnych, miejsc gromadzenia się wody i przyczyn tworzenia się pleśni. Służy do oszacowania zasięgu zawilgocenia ścian po zalaniu w celu ustalenia wysokości odszkodowania. Termowizja pozwala na wykrycie przebiegu niewidocznych instalacji, których nie ma w dokumentacji technicznej. Jest przydatna przy badaniu sprawności systemów kominowych i wentylacyjnych. Badanie w podczerwieni w zakładach przemysłowych pomaga znaleźć wycieki płynów technologicznych, niesprawność systemów klimatyzacyjnych lub nieszczelność chłodni magazynowych. Lokalizuje też miejsca przegrzewania się instalacji elektrycznych albo nadmiernie przegrzewających się części pracujących maszyn. Niejednokrotnie zapobiega to bardzo poważnym skutkom awarii.

Konieczność dostosowania się do unijnych przepisów dotyczących energooszczędności budynków sprawia, że usługi termowizji stały się niezbędne w budownictwie, a w szczególności przy pracach instalacyjnych oraz ocieplaniu budynków.

Skontaktuj się z nami i zamów usługę termowizji.