Realizacje

Od początku działania Firmy wykonaliśmy:

1649 napraw nieszczelności na instalacji gazowej,

2 379 metry nowej instalacji gazowej,

15 763 badania szczelności instalacji gazowej w mieszkaniach,

9 111 metry czyszczeń instalacji kanalizacyjnej,

4 150 metrów inspekcji instalacji kanalizacyjnej,

3 219 metrów wymian instalacji kanalizacyjnej,

6 700 metrów nowej instalacji wody pitnej,

3 105 regulacji centralnego ogrzewania,

25 891 metry nowej instalacji ciepłej wody użytkowej dla mieszkań,

645 metrów nowej instalacji ppoż.